תואר שלישי בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון - בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

שירות אישי - צור קשר
תואר שלישי בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון - בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

תואר שלישי בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב - דוקטורט בעבודה סוציאלית - בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים


מחקרים שמשנים את החברה


ענף העבודה הסוציאלית עוסק במציאת שיטות התערבות וסיוע במגוון של קשיים ובעיות, ממצבי עוני ומחסור, דרך משברים במעגלי החיים ועד לקיפוח חברתי ואי שווין כלכלי ותרבותי. בפני העובדים הסוציאליים עומד מנעד רחב במיוחד של שיקולים בבואם לסייע לאוכלוסיות שונות. הם צריכים לבחור ברגישות ובהבנה את המדיניות המתאימה, שבעזרתה ניתן לקדם זכויות ולסייע לפרטים ולקבוצות לממש את הפוטנציאל שלהן ולחוות צמיחה ושגשוג.


עובדים בתחום הרווחה שבוער בהם רצון להעמיק ולחקור היבטים שונים של העבודה הסוציאלית יכולים ללמוד בתואר שלישי בעבודה סוציאלית שעורכת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. דרך תכניות הדוקטורט שואפים באוניברסיטה לקדם את השיח המחקרי בתחום העבודה הסוציאלית. כמו כן, הם יכולים לגבש כלים להתמודדות עם שלל סוגיות ובעיות בחברה הישראלית כגון שסעים תרבותיים וחברתיים, פגיעה בצדק החברתי ועלייה באחוזי האוכלוסיות הנזקקות. המחקרים שהם עורכים יכולים לסייע גם בקידום של מדיניות רווחה חדשנית לטובת הכלל.


תכנית הלימודים


בתכנית לתואר שלישי הסטודנטים מנהלים מחקרים חברתיים בתחומים מכריעים בעבודה סוציאלית. דרך המחקרים המגוונים שנערכים במחלקה הם יכולים לתרום לדיון בבעיות חברתיות אקטואליות בחברה הישראלית ובעולם. בין הענפים בהם מתמקדת במחלקה לעבודה סוציאלית נכללים תחום הילד והמשפחה, תחום בריאות הנפש, טיפול באמצעות אמנויות ועבודה סוציאלית קהילתית.


במחלקה לעבודה סוציאלית פועלים מרכזים שונים בהם יכולים תלמידי המחקר לקחת חלק במחקריהם, אלה כוללים מרכז למחקר איכותני של אדם וסביבה, מרכז למחקר בריאות האישה ומרכז לחקר שימוש לרעה באלכוהול ובסמים. במרכזים אלה נערכים מחקרים חדשניים ששואפים לנסח ולהטמיע מדיניות מתקדמת בחברה הישראלית והגלובלית.


מתכונת הלימוד


היקפה של התכנית לתואר שלישי הוא עד ארבע שנים. בתחילת התכנית הסטודנטים מתקבלים במעמד ניסיון לפרק זמן של שנה אחת, אחרי תום תקופת הניסיון עליהם להגיש הצעת מחקר, והם מתקבלים בתור דוקטורנטים מן המניין. בשנתיים הבאות, הם עוסקים בכתיבת המחקר תוך ביקורת ודיווח לאוניברסיטה ועבודה עם המנחה. כמו כן, הם עורכים הרצאות סמינריוניות בתחום המחקר שלהם ולומדים בקורסים עיוניים שונים ובקורסים המפתחים את מיומנויות המחקר שלהם.


אוניברסיטת בן-גוריון מציעה תכנית רגילה לתואר שלישי, וכן מסלול משולב לתואר שלישי לסטודנטים מצטיינים לתואר השני המחקרי, ותכנית למסלול ישיר לתואר שלישי. מוסד הלימוד מעניק לתלמידי המחקר שלל מלגות לימודים, סטודנטים שעומדים בתנאים יכולים להיעזר במלגות לדוקטורנטים מצטיינים, במלגות ייעודיות לחוקרות, מלגות שמוענקות בהתאם לתחום המחקר ומלגות קיום לתלמידי מחקר שעומדים בתנאים.


סגל הוראה


סגל החוקרים של המחלקה לעבודה סוציאלית כולל בין היתר: פרופסור שבוחנת במחקריה את תחום בריאות האישה; חוקר בעל תואר דוקטור שעוסק במחקריו בתחום הגרונטולוגיה ובהתמודדות עם מחלת אלצהיימר; חוקר שמתמקד במחקריו במדינות רווחה אירופיות; חוקרת אשר מתמדת בדרכי התערבות המשלבות אמנויות; חוקרת שבוחנת סוגיות בהגירה ובשיטות התערבות בחברות רב תרבותיות; וחוקרים נוספים.


על מוסד הלימוד


בית הספר ללימודים מתקדמים על שם קרייטמן הוא הגוף האחראי על התכניות לתואר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון. באוניברסיטה פועל מגוון רחב של תכניות לדוקטורט בחוגים ובפקולטות השונות. בין היתר, ניתן ללמוד לתואר שלישי בניהול, תואר שלישי בלימודי מגדר, תואר שלישי בפילוסופיה, תואר שלישי בחינוך, תואר שלישי בחקר המדבר, תואר שלישי בהיסטוריה, תואר שלישי בגיאוגרפיה ועוד מבחר של תכניות בהן ניתן לכתוב את עבודת המחקר. האוניברסיטה שואפת לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות לתכניות התואר השלישי במטרה לקדם את המחקר בתחומם.


תנאי קבלה


כדי להתקבל לתואר השלישי בעבודה סוציאלית, על המועמדים להיות בעלי תואר שני מחקרי בעבודה סוציאלית ממוסד לימודים מוכר. עליהם להציג ציון ממוצע של לפחות 87 בתואר השני בעבודה סוציאלית וציון של 90 ומעלה בעבודת התזה המחקרית. מועמדים שהם בעלי תואר שני לא מחקרי בעבודה סוציאלית נדרשים לעבור תכנית השלמת תזה כדי להתקבל לתואר השלישי.
נוסף על כך, במסגרת תנאי הקבלה לתואר השלישי על המועמדים לאתר מנחה להדרכה במהלך כתיבת עבודת המחקר, המנחה נדרש להיות מקצה פעיל במחלקה בדרגת מרצה בכיר לפחות, אשר נותן את הסכמתו לשמש מנחה לסטודנטים.


תעודה


תואר שלישי PhD דוקטור לפילוסופיה מוענק לסטודנטים אשר משלימים בהצלחה את כל החובות במהלך התכנית, מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת בן-גוריון