תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל

שירות אישי - צור קשר
תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל

תכנית השלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל בשומרון

 

באוניברסיטת אריאל בשומרון ניתן ללמוד בתכנית השלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית. תכנית זו מתאימה לבעלי תואר ראשון ושני מענפי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה, שברצונם להשלים את הידע הנדרש לקבלת תואר שני בעבודה סוציאלית. במסגרת תכנית ההשלמות רוכשים הסטודנטים כלים פרקטיים שיכולים לסייע להם בהשתלבות במערכת הרווחה במגוון תפקידים משמעותיים.

 

תכנית הלימודים


במהלך תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית הסטודנטים לומדים מגוון קורסים בתחום הרווחה והטיפול. הם נחשפים לשיטות התערבות המיועדות לפרטים, משפחות וקהילות וכן לשיטות להערכה של התערבויות ותהליכי טיפול. כמו כן, נלמדים היבטים בפסיכופתולוגיה של ילדים, מתבגרים ומבוגרים ונרכשות מיומנויות מחקריות רלוונטיים למקצוע.


התואר השני בעבודה סוציאלית הוא תואר טיפולי בתחום הפרט, הילד והמשפחה.

 

מתכונת הלימוד


אורכה של תכנית ההשלמות הוא שלוש שנים. השנת הלימודים הראשונה והשנייה הלימודים מתקיימים בארבעה ימים במהלך השבוע, שני ימי לימוד מתקיימים בקמפוס ויומיים בהכשרה מעשית בשדה.


בשנה השלישית לתכנית הלימודים מתקיימים ביום יום ליומיים במהלך השבוע, לצד השתתפות בפרקטיקום מעשי, שכולל 100 שעות לטיפול ו - 25 שעות של הדרכה בהן הסטודנטים עוסקים בהתערבויות טיפוליות.


חשוב להדגיש כי תכנית זו היא מובנית ואין אפשרות לבצע פיצולים, הקפאות או הפסקות בלימודים.


נושאי הלימוד


הנושאים הנלמדים במהלך התכנית כוללים בין היתר:

 • עבודה קבוצתית.
 • טיפול משפחתי השוואתי.
 • פרקטיקה מבוססת ראיות.
 • הערכת תכניות התערבות.
 • שיטות התערבות במשפחה.
 • שירותי רווחה ומדיניות חברתית.
 • שיטות התערבות מתקדמות לפרט.
 • פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים.
 • מעברים ומשברים במעגל חיי המשפחה.
 • טכניקות טיפול בדיאלוג בין העצמי למשפחה.
 • ועוד.

  

תנאי קבלה


במסגרת תנאי הקבלה לתכנית ההשלמות, על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות:

 • תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה, עדיפות לבוגרי מדעי החברה.
 • רצוי ניסיון קודם, בכפוף להצגת המלצות או פעילות התנדבותית, עשייה חברתית, או פעילות אחרת הקשורים לתחום העבודה הסוציאלית.
 • ראיון קבוצתי למסלול ההשלמות.
 • השלמת שישה קורסי קדם מתוכם שלושת קורסי החובה, בכפוף לאישור בית הספר:
 1. מבוא לסטטיסטיקה (3 נ"ז מינימום).
 2. שיטות מחקר (3 נ"ז מינימום).
 3. מבוא לפסיכולוגיה (4 נ"ז מינימום)
 • וכן שלושה קורסי קדם מתוך הקורסים הבאים, מינימום 2 נ"ז ובכפוף לאישור בית הספר:
 1. מבוא לסוציולוגיה.
 2. מבוא לכלכלה.
 3. מבוא לפסיכופתולוגיה.
 4. תיאוריות באישיות.
 5. מבוא למינהל ומדיניות ציבורית.
 6. העובד הסוציאלי והחוק.
 7. פסיכולוגיה התפתחותית.

יש לעמוד בקורסי הקדם בציון 70 ומעלה. יש להציג סילבוסים מתאימים. קורסי הקדם לא נלמדים במסגרת התכנית, יש לסיימם עד לפתיחת שנת הלימודים כתנאי להגשת מועמדות. מילוי דרישות הקדם באחריות הסטודנטים.

 

תנאים נוספים:

 • אין קבלה אוטומטית, כל טופס רישום יעבור דיון בפני ועדת קבלה.
 • הקבלה הסופית לתואר השני בעבודה סוציאלית ללא תזה מותנית בציון שנתי וסמסטריאלי 80 ומעלה, ציון 80 ומעלה בקורסי החובה והמתודה, וציון עובר בהכשרה המעשית.

 

תכנית השלמות עם תזה


סטודנטים מצטיינים יכולים לבחור ללמוד בתכנית השלמות מחקרית עם תזה. בסיום שנה א' לתכנית ההשלמות, בעלי ציון ממוצע של לפחות 85, וציון של לא פחות מ - 80 בקורסים לתואר השני, יכולים להגיש מועמדות למסלול עם תזה. הקבלה למסלול זה לתואר שני כפופה להחלטה של וועדת התזה.

 

תעודה


בסיומה של השנה השלישית לתכנית, סטודנטים המשלימים בהצלחה את כל חובותיהם זכאים לקבל תואר שני M.S.W בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת אריאל, תואר זה מאפשר קבלת הרישיון הנדרש לעיסוק בתחום הטיפולי.

 

על מוסד הלימוד


בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת אריאל שואפים להכשיר אנשי מקצוע להובלת שינוי חברתי במערכת הרווחה, שביכולתם לפתח מדיניות ושירותים יעילים לפרטים, משפחות וקהילות שונות. בבית הספר רואים במשפחה ובקהילה מסגרות לתיווך בין הפרט לסביבה החברתית, בעזרתם ניתן לסייע להעצמה של פוטנציאל אישי ומשפחתי. כמו כן, מתמקדים במשפחה והקהילה ביחידות ללימודי ולהתערבות.


בבית הספר מתקיימות תכניות שונות כגון תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית, וכן מסלול הסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית שמיועד לבעלי תואר ראשון מצטיינים המעוניינים להשתלב בענף העבודה הסוציאלית. בתכניות השונות הנלמדות בבית הספר משולבים לימוד עיוני עם פרקטיקה בשטח, כדי לסייע להכשרת העובדים הסוציאליים ולהכנתם לקראת ההשתלבות בשוק העבודה.

עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת אריאל