אפיק מעבר ללימודי כלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
אפיק מעבר ללימודי כלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

אפיק מעבר לכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה


לימודי כלכלה הם מסלול מבוקש באקדמיה, שמושך אליו מדי שנה סטודנטים רבים שחולמים להשתלב בקריירה בעולם הפיננסי ושואפים להבין לעומק את פעילותו של המשק המקומי והגלובלי. במקרים רבים, לימודי הכלכלה מציבים תנאי קבלה גבוהים שדורשים בין היתר הישגים גבוהים בבגרות במתמטיקה וציון גבוה בחלק הכמותי של הפסיכומטרי, כדי לאמוד את היכולות האנליטיות והכמותיות של הסטודנטים, אשר נחוצות בהמשך הדרך לכלכלנים. מי שאינם עומדים בסף הדרישות יכולים ללמוד בתכנית אפיק המעבר שמפעילות האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה. זהו מסלול שבא להקל על הסטודנטים את תהליך הקבלה ולאפשר להם ללמוד קורסים של שנת הלימודים הראשונה בתנאים נוחים.


אפיק המעבר בכלכלה מאפשר לסטודנטים להתחיל את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה ולהמשיך בהשלמת התואר בחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר הוא יוזמה משותפת לאוניברסיטה הפתוחה, למועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ולאוניברסיטת חיפה אשר יחד באים לאפשר למועמדים שאינם עומדים ברף הדרישות ללימודי הכלכלה להתחיל ללמוד במסלול עם תנאי קבלה נוחים ולהמשיך אותו באוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר גם מאפשר לסטודנטים להתחיל את הלימודים ללא צורך בשינוי מקום המגורים שלהם שכן הם יכולים לבחור מבין מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בפרישה ארצית. בעזרת אפיק המעבר, נפתח צוהר לעולם האקדמיה וללימודי הכלכלה בפרט עבור סטודנטים ממגוון של אוכלוסיות וקהלים וכך הם יכולים להתחיל את הדרך לקראת קריירה פיננסית משמעותית.


תכנית הלימודים


סטודנטים בתכנית אפיק המעבר לומדים קורסי בסיס אשר נלמדים במהלך שנה א' של לימודי הכלכלה. קורסים אלה מקנים להם מיומנויות כלכליות וחישוביות ראשוניות ומכינים אותם להמשך דרכם בלימודי הכלכלה. הקורסים שיש ללמוד במסגרת אפיק המעבר כוללים:

 

  • מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'
  • מבוא למיקרו כלכלה
  • מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'
  • חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   
  • מבוא למאקרו כלכלה   


חשוב לציין כי האוניברסיטה הפתוחה עשויה לעדכן את תכנית הלימודים מעת לעת, בהתאם להתפתחויות בלימודי הכלכלה. במקרים אלה ייתכנו שינויים בקורסים הנלמדים באפיק המעבר. מומלץ לפנות אל מוסד הלימוד כדי לקבל את הפרטים המדויקים ביותר לגבי תכנית אפיק המעבר בכל שנה.


מתכונת הלימוד


היקפו של אפיק המעבר הוא כשנה אחת. הוא כולל מספר קורסים שנלמדים במקבץ, אשר נלמדים בדרך כלל במהלך השנה הראשונה ללימודי הכלכלה באוניברסיטת חיפה.


אפיק המעבר מתקיים במתכונת נוחה שניתן לשלב עם עבודה, הלימודים משלבים מפגשים פרונטליים באוניברסיטה הפתוחה עם הנחייה יחד עם לימוד מקוון שאותו הסטודנטים יכולים לבצע מכל מקום בעזרת טכנולוגיות למידה מתקדמות.


תנאי קבלה


האוניברסיטה הפתוחה אינה דורשת מן המועמדים לאפיק המעבר להציג את הציון בפסיכומטרי או תעודת בגרות מלאה. תנאי קבלה גמישים אלה באים לאפשר למגוון רחב של אוכלוסיות ללמוד באפיק המעבר ולסייע לסטודנטים אלה לפתוח דלת אל עולם האקדמיה, ללא תלות ברקע הלימודי הקודם שלהם. האוניברסיטה הפתוחה מציעה שירותי ייעוץ וסיוע לסטודנטים לכל אורך הלימודים במטרה לסייע להצלחתם.

 


המשך לימודים


כדי להתקבל לשנה ב' בלימודי הכלכלה באוניברסיטת חיפה, על המועמדים לעמוד בכל הדרישות של אפיק המעבר. הם צריכים להשלים את כל הקורסים במקבץ בממוצע של לפחות 91. יש צורך בציון 91 ומעלה בקורסים - מבוא למיקרו כלכלה, מבוא למאקרו כלכלה וחשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול.


סטודנטים שברצונם להמשיך ללימודי הכלכלה לאחר אפיק המעבר צריכים להתחיל את הלימודים בשנה ב' לפני תום חמש שנים ממועד תחילת הקורס הראשון שנלמד באוניברסיטה הפתוחה וכן לא יאוחר משנה מסיום קורס במקבץ.


ההרשמה ללימודים בחוג לכלכלה לאחר סיום אפיק המעבר מתבצעת מול אוניברסיטת חיפה במועד הרגיל של שנת הלימודים שבה הם מעוניינים לעבור אל החוג. יחד עם טפסי הגשת המועמדות ללימודים, על בוגרי האפיק לצרף אישור על הלימודים באפיק המעבר, גיליונות ציונים מטעם האוניברסיטה הפתוחה וכן תכנית שבה הם מפרטים על האופן בו הם מתכוונים להשלים את הדרישות הלימודיות שאינם נלמדות באפיק, לפני תחילתה של שנת הלימודים.


נוסף על כך, יש צורך לעמוד בדרישות אקדמיות בשפה האנגלית. סטודנטים שעומדים בקורס "אנגלית מתקדמים א'" שנלמד באוניברסיטה הפתוחה זכאים לפטור מהקורס "אנגלית מתקדמים 1" של האוניברסיטה הפתוחה. בוגרי קורס "אנגלית מתקדמים ב'" באוניברסיטה הפתוחה יכולים לקבל פטור מלימודי החובה באנגלית של אוניברסיטת חיפה.

 

למידע נוסף לחצו: האוניברסיטה הפתוחה
עוד מסלולי לימוד - האוניברסיטה הפתוחה