לימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית באוניברסיטה הפתוחה

שירות אישי - צור קשר
לימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית באוניברסיטה הפתוחה

לימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית של האוניברסיטה הפתוחה

 

למי מיועדת התוכנית?

 

התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית מיועדת לבוגרי תואר שני מוסמך אוניברסיטה בכל תחום מדעי במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ומעוניין להשתלב בתחום ריכוז והערכה בית ספרית.

 

תוכנית לימודים זו עונה על הצורך של משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) שבכל בית ספר בארץ ימונה רכז הערכה אשר תפקידו להוביל הטמעה של תרבות הערכה בבתי הספר השונים. המדידה והערכה של הישגי התלמידים בבתי הספר מהווה תחום חשוב ומתפתח במוסדות חינוך בארץ ובעולם.

 

 

מטרת הלימודים

 

מטרת התוכנית ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית הינה להקנות לסטודנט את הכישורים הנדרשים על מנת לרכז ולהעריך בתי ספר והקניית כלים להפקת דוחות ממאגר הנתונים של בתי הספר וממאגרים נוספים בנושאים שונים כגון: אקלים בית הספר, הערכת תהליכים ושיטות הוראה, השגי התלמידים בנושאים שונים ועוד. הערכה ומדידה מהווה כלי לשיפור והעלאת הרמה החינוכית בבתי הספר.

 

מה לומדים?

 

במהלך הלימודים הסטודנט לומד על המשמעויות וההשלכות של הסדרים ארגוניים ותהליכי למידה על דפוסי ההתנהגות והמציאות בבתי הספר. כל זאת נעשה על מנת לתת מענה לצרכים חינוכיים של גורמים במערכת החינוך כגון: המורים, התלמידים, הגננות, המפקחים, מרכזים ועוד.

 

בין הנושאים השונים הנלמדים בתוכנית ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית: מהו ארגון חינוכי, המודלים השונים של הלמידה, התחקיר כשלב ראשוני במדידה והערכה, מודלים של למידה ארגונית, הקשר שבין הלמידה והצמיחה האישית והמקצועיטת, המדידה והערכה כתוכנית אסטרטגית לשיפור של תוכנית הלימודים, דרכי הוראה ואסטרטגיות למידה, שיטות המחקר האיכותני והכמותי במדעי החברה בכלל ובשדה החינוכי בפרט, מודלים נבחרים בשלבי התכנון הפיתוח ויישום, כלים להערכה בקורתית של מחקרים בחינוך, השדה החינוכי ליישומי מערכות למידה וטכנולוגיות למידה והערכת תוכניות למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה.

 

תוכנית הלימודים

 

  • שיטות מחקר בחינוך
  • מבוא למדידה חינוכית
  • הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה
  • חלופות בהערכת הישגים
  • סמינר יישומי: שימוש והפקת תועלת מהערכה בית ספרית

 

תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים:

 

התכנית ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית באוניברסיטה הפתוחה דורשת ידע מקדים מקורסי החובה במדעי החברה: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א' ‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב'. מועמדים שלא למדו קורסי סטטיסטיקה בתואר הראשון, יידרשו להשלים את הקורסים הנ"ל במהלך שני סמסטרים על מנת להתקבל לתוכנית לימודים זו.

 

תנאי הקבלה לתוכנית ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית הינם לכל בוגרי תואר שני, אולם, לשם העיסוק בתפקיד יש לעבור את תנאי הסף שנקבעו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) שהם:

 

  • על הבוגרי לימודי תעודה למדידיה והערכה בית ספרית להוכיח ותק של לפחות שנות הוראה
  • עליו להיות איש צוות מן המניין במוסד חינוכי
  • עליו לעסוק במשרה בעלת היקף של 80% לפחות בבית ספר
  • עליו להכיר את מערכי החינות החיצוניות והפנימיות של משרד החינוך, את הנהלים השונים, הסטנדרטים והדרישות שונות לתוכניות הלימודים במוסד החינוכי שבו הוא עובד.
  • העוסקים בתחום המדידה והערכה הבית ספרית מחוייבים ביושרה ואמינות מקצועית.

 

האוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת נוכחות במפגשי התוכנית, אולם ייתכן מפגש חובה אחד בכל קורס. סטודנט שסיים את חמשת הקורסים בהצלחה ועמד בלימודי ההשלמה במידה ונדרש לכך, יהיה זכאי לקבלת תעודה במדידה והערכה בית ספרית.

 

למידע נוסף לחצו: האוניברסיטה הפתוחה
עוד מסלולי לימוד - האוניברסיטה הפתוחה