הסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר

הסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר

הסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית - המכללה האקדמית ספיר


למען הפרט והקהילה


תחום העבודה הסוציאלית בא להתמודד עם סוגיות כגון עוני, אלימות, פערים חברתיים, ואי שוויון. העובדים הסוציאליים עובדים עם אוכלוסיות שונות במגוון גילים במטרה לסייע למטופלים שלהם להתגבר על קשיים ולהשתלב בחיק החברה, תוך מימוש הפוטנציאל שלהם ושיקום הביטחון ותחושת המסוגלות שלהם.


בעלי תארים מתחומים טיפוליים ומענפי מדעי החברה שמעוניינים לעבור הסבת אקדמאים לתחום שיש בו שליחות ופן חברתי וקהילתי יכולים ללמוד במסלול הסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית שנערך במכללה האקדמית ספיר. תכנית זו מאפשרת לבעלי תארים אקדמיים ללמוד במסלול מקוצר שמאפשר השתלבות כעובדים סוציאליים במגוון מסגרות בתחום הרווחה.


תכנית הלימודים


במהלך תכנית זו, האקדמאים מקבלים ידע רב בתחום העבודה הסוציאלית.

 

בתכנית מציבים מספר יעדים אשר באים לידי ביטוי בלימודים - הכשרה לעבודה סוציאלית באמצעות הטמעה של ידע עיוני וניסיון מעשי, חינוך למעורבות קהילתית ויצירה של ידע יישומי באמצעות הכשרה בשדה המשולבת במחקר ובתיאוריה. הסטודנטים לומדים על סוגיות הנמצאות במרכז הבעיות החברתיות בארץ ובשיח הבין לאומי.


בבית הספר שואפים להכשיר ולקדם אנשי מקצוע שברשותם מודעות והתנהגות חברתית ואישית הפועלים בהתאם לערכי המקצוע ולידע המקצועי, שביכולתם לפתח ולחקור יוזמות יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם על ידי הכשרה, מחקר, פרקטיקה בשדה וחינוך.

 

ייחוד התכנית במעורבות קהילתית ובהתמקדות בבעיות השעה. בבית הספר מקדמים ומפתחים התערבויות ברמת הפרט, הקבוצה, המשפחה, הקהילה וברמת המדיניות בזירה ובמחויבות לאוכלוסיית הנגב.

מתכונת הלימוד


הלימודים בתכנית להסבת אקדמאים נפרשים על פני ארבעה סמסטרים. הסטודנטים לומדים בשיעורים במכללה במהלך יומיים עד יומיים וחצי במהלך השבוע וכן לוקחים חלק בהכשרה מעשית בשדה, שנפרשת על פני יומיים בשבוע. התכנית כוללת גם שיעורי בחירה מגוונים, סמינרים וסמינריון מחקר.


נושאי הלימוד

 

 • עבודה סוציאלית קהילתית
 • עבודה עם יחידים וסביבתם
 • הזדקנות בראיה התפתחותית
 • עבודה סוציאלית עם משפחות
 • עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער
 • אתיקה ודילמות בעבודה סוציאלית    
 • מדיניות רווחה
 • תיאוריות אישיות
 • תיאוריות ברב תרבותיות
 • הערכת תוצאות התערבות
 • עבודה סוציאלית קבוצתית     
 • ועוד


סגל הוראה

 

סגל התכנית כולל מרצים מנוסים בתחום העבודה הסוציאלית, אשר מגיעים ממגוון תחומי ההתערבות.

 

על מוסד הלימוד


במכללה זו אפשר ללמוד במגוון רחב של תכניות לתואר ראשון ושני. בין המסלולים שמתקיימים בה אפשר למנות לימודי ניהול המשאב האנושי, לימודי שיווק טכנולוגי, תואר ראשון בתקשורת, לימודי ניהול תעשייתי, תואר ראשון במשפטים, לימודי מנהל ומדיניות ציבורית, לימודי לוגיסטיקה ומסלולים נוספים.


תנאי קבלה

 

תנאי הקבלה הם:

 • תואר בוגר בממוצע ציונים 80 ומעלה
 • מועמדים בעלי גיליון ציונים שהקורסים המופיעים בו תואמים את דרישות הקדם ללימודים בתכנית ההסבה ללא השלמות - מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר כמותניות, שיטות מחקר איכותניות, סטטיסטיקה היסקית, סטטיסטיקה תיאורית.
 • מועמדים בעלי ציון סופי לתואר עד לסוף חודש אפריל של השנה האקדמית הקודמת לזו שבה מעוניינים הסטודנטים להתחיל את הלימודים בתכנית ההסבה
 • פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית
 • ראיון קבלה קבוצתי או אישי.


שנת השלמות לקראת תכנית ההסבה


מי שאין ברשותם רקע קודם בפסיכולוגיה או מדעי החברה נדרשים לשנת השלמה המקדימה לקבלה לתכנית ההסבה. השנה מוקדשת כולה להשלמות.


הקורסים כוללים:

 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסוציולוגיה
 • יסודות הסטטיסטיקה א ו - ב
 • שיטות מחקר איכותניות
 • שיטות מחקר כמותניות

 

התאמת קורסי הקדם נבדקת על ידי ועדת הקבלה של בית הספר אחרי קבלת המועמדים בהקשר לתוכן הנלמד ולהיקף נק"ז, בהתאם לגיליונות הציונים. בהתאם מחליטים אם המועמדים נדרשים לשנת השלמה לפני כניסתם לתכנית ההסבה. מי שעומדים בחובות שנת ההשלמה יכולים לעבור לתכנית ההסבה המלאה.
 

 

תעודה


לבוגרים שמשלימים בהצלחה את כל חובותיהם במסלול זה ניתן תואר ראשון BSW בעבודה סוציאלית על ידי המכללה האקדמית ספיר. הם יכולים להירשם בספר העובדים הסוציאליים.

 

יש לציין כי הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים נערך על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי חוק העובדים הסוציאליים. הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי.

עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית ספיר