השתלמויות לחשבי שכר בכירים במכללה האקדמית ספיר - לימודי חוץ

שירות אישי - צור קשר
השתלמויות לחשבי שכר בכירים במכללה האקדמית ספיר - לימודי חוץ

השתלמויות לחשבי שכר בכירים במרכז ללימודי חוץ במכללה האקדמית ספיר


ידע מקצועי חשוב לחשבי השכר


לשכת רואי החשבון דורשת מחשבי שכר בכירים לקחת חלק בשלושה ימי עיון מדי שנה, כדי לשמור על תוקף התעודה המקצועית וכן להמשיך את הופעתם ברשימת חשבי השכר המוסמכים של הלשכה. השתלמויות אלה מהוות תנאי חובה לחידוש של תעודת ההסמכה. כמו כן, חשבים שלא משתתפים בהשתלמויות אלה מדי שנה נמחקים בתהליך עדכון רשימת החשבים, אותו מבצעת לשכת רואי החשבון מדי שנה. כלומר - רק חשבים שלקחו חלק בהשתלמויות והשלימו אותן בהצלחה רשאים להמשיך להופיע ברשימה.


לשמירה על הרישום המקצועי ועל תוקף התעודה המקצועית חשיבות רבה לחשבי השכר. ההסמכה הרשמית מטעם לשכת רואי החשבון מעידה על מקצועיות ועל שליטה בנהלים וכללים עדכניים ונדרשים. מסיבה זו בוחרים חשבי שכר בכירים רבים לעדכן את הידע המקצועי שברשותם בעזרת ההשתלמויות השנתיות.


במכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ מתקיימות השתלמויות לחשבי שכר בכירים אשר מותאמות לנהלי לשכת רואי החשבון ודנות בכל השינויים העכשוויים בחקיקה החשבונאית בתחומי המיסוי. השתלמויות אלה מתקיימות בפיקוח ובאישור של לשכת רואי החשבון בישראל.

 


תכנית הלימודים


השתלמויות אלה מותאמות לשינויים בפסיקה ובחקיקה בתחומי המס והן מספקות למשתתפים ידע ושליטה מקיפה בשינויים שהתבצעו בנהלים המקצועיים במהלך שנת המס האחרונה. במהלך ימי ההשתלמות חשבי השכר לומדים על נושאים עדכניים הרלבנטיים לתחום עיסוקם. בין היתר, נלמדים נושאים אקטואליים בתחום הביטוח הלאומי, בתחום מס ההכנסה ובענף דיני העבודה. ידע זה מותאם לחקיקה אקטואלית ורלבנטית בשוק של היום, תוך עיסוק בתהליכי עבודה ונהלים שחיוניים לחשבי השכר במסגרת עבודתם השוטפת. בין היתר הם דנים בעדכוני חקיקה הרלבנטיים לשנת המס הנוכחית, בצווי הרחבה שונים וכן בשיעורים רלבנטיים לשנת המס בתחום הביטוח.


מתכונת הלימוד


היקפן של ההשתלמויות לחשבי שכר בכירים עומד של כ - 15 שעות לימוד. תכנית זו מורכבת משלושה נושאי לימוד שונים, שכל אחד מהם נלמד בהיקף של כ - 5 שעות. השתלמות זו משלבת שלל תרגולים מעשיים במטרה להכין את המשתתפים לקראת אתגרים בתחום חשבות השכר.


סגל הוראה


הרכזת הפדגוגית של תכנית ההשתלמויות לחשבי שכר בכירים היא רואת חשבון בעלת הכשרה אקדמית בתחום המימון, מערכות המידע ומנהל העסקים. היא משמשת מרצה ומגישה למבחנים חיצוניים שעורכים גופים ממשלתיים כגון לשכת רואי החשבון ומשרד הכלכלה. כמו כן, היא מנוסה בהוראה של קורסים להכשרת חשבי שכר ומנהלי חשבונות סוג 1 + 2.


סגל הקורס מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בתחום. בין היתר, נכללים בו מומחים לדיני עבודה, לביטוח לאומי ולמיסוי.


על מוסד הלימוד


המרכז ללימודי חוץ של המכללה האקדמית ספיר הוא מוסד ללימודי תעודה שבו יכולים אקדמאים ואנשי מקצוע לקחת חלק בשלל הכשרות מקצועיות. קורסים אלה עוסקים בענפים מבוקשים בשוק העבודה וחלקם גם מכינים את תלמידיהם לקראת מבחני הסמכה ממשלתיים לקבלת דיפלומות מוכרות. בתחום החשבונאות מתקיימים קורסים כגון קורס הנהלת חשבונות סוג 1 + 2 וקורס חשבי שכר בכירים. קורסים נוספים אשר מתקיימים במרכז ללימודי חוץ כוללים קורס הכשרת דירקטורים, קורס ניהול מלאי ורכש, קורס ניהול ופיתוח קהילתי, קורס מנהלי עבודה בתעשייה ועוד.


תנאי קבלה


השתלמויות אלה מתאימות לחשבי שכר בכירים בעלי תעודה מקצועית תקפה, שברצונם לשמור על תוקף התעודה שברשותם ולעמוד בדרישות לשכת רואי החשבון לשם כך.


תעודה


לאחר תום השתלמות זו, הבוגרים יכולים לחדש את תוקף תעודת חשבי השכר הבכירים שמעניקה לשכת רואי החשבון וכן לשמור על הופעתם ברשימת חשבי השכר המוסמכים.

עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית ספיר