תואר שלישי בבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה

שירות אישי - צור קשר
תואר שלישי בבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה

תואר שלישי בבריאות הציבור - אוניברסיטת חיפה

 

ראש בריא

 

בעידן הנוכחי ישנה מודעות הולכת וגוברת לבריאות וישנם מחקרים רבים על גורמי תחלואה, על דרכים למניעה ולטיפול במצבים בריאותיים שונים ועל הארכת תוחלת החיים. למרות זאת, ישנן מחלות שונות ששכיחותן עולה לאור אורח החיים המערבי, כמו סוכרת, סרטן, מחלות לב והשמנת יתר.

 

על כן, ישנה חשיבות רבה ללמידה ולמחקר של תחום בריאות הציבור. בדיסציפלינה זו מתמקדים בהתייעלות של מערכות הבריאות, בשיפור הרווחה הנפשית, בקידום של אורח חיים בריא ובהטמעה של תכניות יישומיות לשמירה על הבריאות של החברה הכללית. העוסקים בתחום זה מתמקדים גם בפרטים הנראים לעתים שוליים, כמו חוויית ההמתנה לרופא, זמינות תורים ויחס בין הצוות הרפואי למטופלים, אשר לכל אלה יש השפעה עצומה על מצבם הבריאותי של הפרטים בקהילה.

 

תכנית הלימודים

 

תואר שלישי בבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מעניק לסטודנטים מסגרת מחקרית שבה הם מתעמקים בפיתוח המחקר של תחום בריאות הציבור. הסטודנטים חוקרים תחומים שונים של הדיסציפלינה מנקודת מבט יישומית לשם הערכה של מדיניות בריאות הציבור ואסטרטגיות התמודדות עם מצבים בריאותיים שונים כמו מחלות ילדים, גורמי סיכון לסרטן וקידום הבריאות בחברה הכללית.

 

תכנית התואר השלישי מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם על תחומים שונים של בריאות הציבור מנקודת מבט חברתית, ניהולית וסביבתית. הסטודנטים חוקרים לעומק נושא מסוים כמו אפידמולוגיה, בריאות סביבתית, בריאות תעסוקתית והיבטים התנהגותיים של בריאות הציבור מבחינה ארגונית ומבחינה פרטנית.

 

עיקר הלימודים הוא כתיבה של עבודת דוקטורט בהנחיה של אחד מאנשי הסגל האקדמי. בעבודה זו הם נדרשים ללמוד ולחקור נושא מסוים על סמך ספרות מקצועית, נתונים סטטיסטיים ומחקר יישומי בשטח.

 

מתכונת הלימוד

 

לימודי התואר נמשכים ארבע שנים. נוסף לכתיבת עבודת דוקטורט, מתכונת הלימוד כוללת קורסי חובה, קורסים מתודולוגיים, קורסי בחירה, קורס בתחום נושא עבודת הדוקטורט וסמינר מחלקתי לדוקטורנטים.

 

נושאי מחקר

 

 • תקשורת בריאות
 • אפידמולוגיה תזונתית
 • מחלות הקשורות להשמנה
 • תכניות התערבות בקהילה
 • מצבי חרום עקב מחלות זיהומיות
 • השפעה של גורמים חברתיים על בריאות הציבור   
 • סרטן סביבתי
 • מניעת מחלות
 • חינוך לבריאות
 • העובד המזדקן
 • אוריינות בריאות   
 • ועוד

 

על מוסד הלימודים

 

בית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת חיפה פועל בגישה בינתחומית המתבססת על מתודות של מדעי החברה כדי להבין בצורה הטובה ביותר את דפוסי ההתנהגות הקשורים לבריאות ולמניעת מחלות. בית הספר עוסק בתחומי מחקר רבים כמו אפידמיולוגיה, קידום בריאות, בריאות הקהילה, בריאות סביבתית, ניהול שירותי בריאות והתנהגות תזונתית. תכניות הלימודים של בית הספר מכינות את הסטודנטים הן למחקר והן לעבודה מעשית בתעשייה הרפואית ובמערכת הבריאות. בין מגמות הלימוד של בית הספר אפשר ללמוד מנהל מערכות בריאות, תזונה, בריאות והתנהגות, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית ובריאות הקהילה.

 

 

תנאי קבלה

 

המועמדים לתואר שלישי בבריאות הציבור צריכים להיות בעלי תואר שני בבריאות הציבור או בתחומים משיקים, במסלול  מחקרי. שאושרו על ידי וועדת הדוקטורט של בית הספר מטעם מוסד מוכר. בכל שנה מתקבלים עד שבעה סטודנטים לתכנית הדוקטורט, לפי החלטתה של וועדת הדוקטורט.


למסלול הרגיל מתקבלים מועמדים שלהם ממוצע ציונים 86 לפחות בתואר השני וציון 90 ומעלה בעבודת התזה. על המועמדים להגיש שתי המלצות מחברי סגל אקדמיים, אחד מהם צריך להיות המנחה של עבודת התזה. כמו כן, יש להציג הסכמה בכתב מהמנחה של עבודת הדוקטורט ולהגיש הצהרות כוונות המפרטת את נושא המחקר שאישר המנחה לעבודת הדוקטורט. הקבלה ללימודים מותנית בהערכה של ועדת קבלה ובראיון אישי.

 

למסלול הישיר לדוקטורט מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון 90 ומעלה. כמו כן, מתקבלים מועמדים בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני עם ממוצע ציונים 90 לפחות ועם ציון 90 ומעלה בעבודה סמינריונית. על המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה משני חברי סגל אקדמיים ולהציג הסכמה בכתב ממנחה הדוקטורט. נוסף על כך, יש להגיש הצהרת כוונות המפרטת את נושא במחקר שאותו אישר המנחה לעבודת הדוקטורט. הקבלה ללימודים מותנית בראיון מול ועדת קבלה.

 

למסלול לימודי מחקר מקדים מתקבלים מועמדים ללא תואר שני בבריאות הציבור אשר עומדים בתנאי הקבלה לתואר שלישי. על המועמדים להשתתף בקורסי השלמה בבית הספר לבריאות הציבור. מועמדים שלהם תואר שני בבריאות הציבור ללא תזה בממוצע ציונים 90 ומעלה ובציון 90 לפחות בעבודת הגמר יכולים להתקבל למסלול זה בהחלטה של ועדה בית ספרי. מועמדים אלה נדרשים להגיש עבודת תזה.

 

 

תעודה

 

סטודנטים שמסיימים את כל מטלות הלימודים, לרבות הגשת עבודת הדוקטורט, מקבלים תואר דוקטור בפילוסופיה Ph.D מטעם אוניברסיטת חיפה.

למידע נוסף לחצו: אוניברסיטת חיפה
עוד מסלולי לימוד - אוניברסיטת חיפה