קורס דוחות כספיים במכללת מישלב

קורס דוחות כספיים במכללת מישלב

קורס ניתוח דוחות כספיים במכללת מישלב


שולטים במתרחש בעולם העסקים


אחד הכלים החשובים ביותר לאבחון מצבן הכלכלי של חברות בזירה העסקית הם דוחות כספיים. הדוחות נכתבים ב"שפה חשבונאית" ובניסוח קבוע והם מתפרסמים לרוב ברבעונים הראשונים לכל שנה או בסיומה של שנה זו. על ידי מעקב שוטף אחרי הדוחות הכספיים של החברה, ניתן לאתר מגמות שונות כבר בתחילת התהוותן וכך לקצר את משך האבחון ולהפוך אותו ליעיל ולמדויק יותר. כמו כן, הדוחות מאפשרים למשקיעים פוטנציאליים לבחון את פעילות החברה ולהעריך את כדאיות ההשקעה בה. רואי החשבון מנתחים את המידע בדוחות ודרך מסקנותיהם יכולים לקבל החלטות פיננסיות נכונות בעיתוי המתאים.


קורס ניתוח דוחות כספיים במכללת מישלב בא לספק למנהלים ולבעלי תפקידים כלכליים כלים לקריאה ולניתוח של הדוחות, כדי להתמודד עם בעיות עסקיות מגוונות ולקבל שליטה נרחבת יותר על המתרחש בחברה מבחינה פיננסית. הכלים שנרכשים במהלך הקורס יכולים לעזור לבוגרים לקבלת החלטות חשובות באופן שקול יותר בחברות שלהם.

 


תכנית הלימודים


במהלך הקורס, לומדים המשתתפים על כלים מקצועיים שיכולים להעיד על היציבות הכלכלית של חברות. כך הם רוכשים כלים חשבונאיים דרכם ניתן לקרוא דוחות כספיים ולנתח מגמות ויחסים כמו רווח והפסד, נזילות ומאזנים שונים. כמו כן, הם דנים במכשירים להערכת שווי של חברות, לקביעת הסיכונים ויכולות ההישרדות שלהן וגם בוחנים שיטות לשיקום ולהבראת חברות כושלות במשק.


מתכונת הלימוד


קורס ניתוח דוחות כספיים במכללת מישלב מתפרש על פני כחודשיים וכולל כ - 8 מפגשים. אלו נערכים אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים ובערבים. במהלך התכנית, התלמידים משתתפים בהרצאות עיוניות ובהדגמות וגם מתנסים בתרגולים מעשיים של ניתוח דוחות מסוגים שונים, שמדמים חברות הנסחרות בבורסה.

 


נושאי הלימוד

 

 • מבנה בעלות חברות
 • יעילות תפעולית
 • ניתוח מגמות במאזנים
 • מאזן רווח והפסד
 • איתנות פיננסית של חברה
 • דוח תזרים מזומנים
 • מדדים תפעוליים ושיווקיים
 • מנוף פיננסי ויחסי מבנה הון
 • ניתוח דוחות ענפיים
 • דוחות מותאמים לאינפלציה
 • יחסי נזילות ורווחיות
 • תכנית הבראה לחברה שכשלה
 • מדדי סיכון והישרדות    
 • מקורות מידע למנתחים פיננסיים    
 • ועוד


על מוסד הלימוד


מכללת מישלב היא מוסד להכשרה מקצועית, בו מציעים מגוון קורסים בענפי החשבונאות והמס וגם בתחומים טכנולוגיים ובענפי התשתית והטכנאות. המסלולים נערכים בפיקוח משרד התמ"ת וגופים ממשלתיים נוספים והם נועדו לספק לתלמידיהם כישורים פרקטיים לשוק העבודה של ימינו. בתחום החשבונאות והפיננסים, מציעה המכללה קורסים כדוגמת קורס ייעוץ מס, קורס הנהלת חשבונות, קורס חשבות שכר וקורס חשבונאות פיננסית. המכללה מפעילה שלוחות בתל אביב, בבאר שבע ובחיפה.

 


תנאי קבלה


קורס ניתוח דוחות כספיים במכללת מישלב מיועד למנהלים מנוסים, למנהלי חשבונות ולמנהלי כספים בעלי ותק מקצועי והכשרה מתאימה. כמו כן יכולים ללמוד בקורס גם משקיעים ובעלי מניות שברצונם ללמוד כלים נוספים לעבודתם.


תעודה


משתתפים שעומדים בכל חובותיהם ומסיימים בהצלחה את הקורס מקבלים תעודת "ניתוח דוחות כספיים" שמוענקת על ידי מכללת מישלב.

עוד מסלולי לימוד - מכללת מישלב