קורס אתיקה וניירות ערך באקדמיה לפיננסים

קורס אתיקה וניירות ערך באקדמיה לפיננסים

קורס אתיקה ודיני ניירות ערך באקדמיה לפיננסים BDO

 

הקורס אינו פעיל


העומדים בפני מבחני היסוד להכשרה כיועצי השקעות ומשווקי השקעות יכולים ללמוד בקורס אתיקה ודיני ניירות ערך שמתקיים באקדמיה לפיננסים. קורס זה מכין לקראת אחד ממבחני היסוד הממשלתיים שנדרשים לקבלת הרישיון בתחום ההשקעות. תכנית זו מותאמת לנהלים של הרשות לניירות ערך, שהיא הגוף האחראי על הבחינות ליועצי ומנהלי השקעות בישראל. הקורס מותאם לנושאים הנלמדים בבחינה והוא מכוון את המשתתפים להיכרות עם סוגי השאלות ועשויים להופיע בה תוך שימת דגש עם דרכים להתמודדות עם שאלות מאתגרות.


תכנית הלימודים


במהלך הקורס מכירים את דרישות הרשות לניירות ערך בכל הנוגע לדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, כפי שנדרש במבחן הממשלתי בתחום. הוא מאפשר למשתתפיו להכיר את הכללים להתנהגות אתית שמחייבים את העוסקים בתחומי ההשקעות השונים, בהם מנהלי תיקי השקעות, משווקי השקעות ויועצי השקעות.


לאורך קורס אתיקה ודיני ניירות ערך המשתתפים לומדים על הכלליים שמותווים בתקנות המחייבות את מקצוע ההשקעות, הם מתוודעים לחקיקה שמתמקדת בהצעת ניירות ערך לציבור ובתקנות שנוגעות לחוק ההשקעות ולדיני חברות. בהמשך, הם דנים בחובות שמוטלים על תחום ייעוץ ושיווק ההשקעות לרבות איסורים שחלים על אנשי המקצוע בכל הנוגע לשימוש במידע ובקבלה של החלטות פיננסיות. נלמדים גם תהליכי הענישה המתחייבים בחוק לגבי תרמיות מסוגים שונים בניירות ערך.

 


מתכונת הלימוד


הקורס כולל כ - 10 מפגשים. השיעורים כוללים הכנה ממוקדת לקראת המבחן וכך משלבים מגוון של תרגולים. המשתתפים מקבלים ספר תרגול ואתר שדרכו הם יכולים לפתור שאלות ממבחנים משנים קודמות. כמו כן, הם מקבלים גישה לשיעורים מצולמים וכך יכולים להמשיך לתרגל גם בין המפגשים.


נושאי הלימוד


הנושאים הנלמדים בקורס זה מותאמים לדרישות הרשות לניירות ערך, הם כוללים את התחומים הבאים:

 

 • מהות דוח הדירקטוריון
 • חוק איסור הלבנת ההון
 • דוחות תקופתיים ומידיים
 • אחריות של מנהלי קרנות
 • תפקידי הרשות לניירות ערך
 • אחריות פלילית ואחריות אזרחית   
 • תובענה ייצוגית
 • אי תלות של יועצים
 • תרמיות בניירות ערך
 • אחריות נושאי משרה
 • חובת הנאמנות ללקוח   
 • ועוד


סגל הוראה


מרצה הקורס הוא עורך דין המנוסה בהכנה לקראת מבחני הרשות לניירות ערך. לאורך השנים כיהן בתפקידים משפטיים שונים וכן עסק בהוראה במסגרות אקדמיות שונות בתחומים כדיני חוזים ודינים לעסקאות בין לאומיות. כיום הוא משמש עורך תוכן של מיזם משפטי ומכהן כדירקטור באגודה לצד חלוקתי.


על מוסד הלימוד


את הקורס באתיקה ודיני ניירות ערך ניתן ללמוד גם כחלק ממסלול רישיון יועצי השקעות ומנהלי תיקים, מסלול זה מכין את תלמידיו לקראת קבלת רישיון הרשות לניירות ערך והוא כולל הכנה למספר מבחנים ממשלתיים שנדרשים לקבלת הסמכה זו. מסלול זה מתקיים בסמוך למועדי מבחני הרשות לניירות ערך.


באקדמיה לפיננסים ניתן ללמוד גם בעוד מבחר קורסים, כגון קורס ביטוח אלמנטרי, קורס הנהלת חשבונות, קורס יזמות עסקית, קורס ייעוץ פנסיוני, קורס ניתוח טכני, קורס יזמות נדל"ן וקורסים נוספים.

 

תנאי קבלה


הקורס מיועד לעומדים בפני מבחן הרשות לניירות ערך באתיקה ודיני ניירות ערך, אשר מעוניינים בהכנה ממוקדת ומובנית לקראת המבחן.


תעודה


המבחן הממשלתי באתיקה ודיני ניירות ערך הוא אחד מן המבחנים הנדרשים לקבלת הרישיון הייעוץ השקעות או ניהול תיקים. כדי לקבל רישיון זה יש לעבור בהצלחה את המבחן וכן בחינות יסוד נוספות, במקצועות סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה. לאחריהם יש צורך להשלים את מבחני הגמר מקצועית א' ומקצועית ב'. מי שעומדים בהצלחה בכל המבחנים נדרשים להמשיך להתמחות שהיקפה כחצי שנה לתפקיד יועצי השקעות וכ - 9 חודשים לתפקידי מנהלי תיקים.