ממדים ללימודים: מענק לימודים לחיילים משוחררים וללוחמים - לימודים חינם ללוחמים

מעל 1,000 מלגות, לא תמצא/י אחת בשבילך?

 

למעבר ללוח מלגות לחץ/י מלגות לסטודנטים 
המידע באתר הועיל ל89% מהגולשים.
 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


ממדים ללימודים - לימודים על חשבון הצבא ללוחמים ולחיילים משוחררים


לוחמים משוחררים? כך תלמדו חינם במימון צה"ל! הכל על תכנית "ממדים ללימודים"

 

ההרשמה לשנת תשפ"ד פתוחה עד לתאריך 15/8/2024

 

שימו לב, בתאריך 20/12/2023, אושרה הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון 25) בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. במסגרת ההצעה החדשה, הוצע לתקן את תכנית "ממדים ללימודים", כך שכעת יינתן מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ללוחמים משוחררים. בהתאם להצעת החוק החדשה, יחולו השינויים הבאים:

 • מימון שכר לימוד בגובה 100% ללוחמים משוחררים.
 • הארכת משך הזמן למימוש הזכאות לחמש שנים מתום השירות לחיילים שהשתחררו משירותם הסדיר, ולשבע שנים ללוחמים שהינם קצינים ואנשי קבע.
 • גם לוחמים משוחררים שהינם סטודנטים כיום, יהיו זכאים להשלמת המימון באופן רטרואקטיבי, על כל התואר.
 • החל משנת תשפ"ד, המלגה משולמת באופן מדורג במהלך שנות התואר.
   

יש לציין כי קבלת המלגה לא מותנית בהתנדבות או בשירות מילואים.

 

 

מתי ניתן להירשם?

 

בשנת תשפ"ד, ההרשמה למלגה זו  נפתחה בתאריך 15/4/2024. ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15/8/2024. העלאת אישור הלימודים וגיליון התשלומים אפשרית עד לתאריך 31/8/2024.

 

חשוב להדגיש - יש להירשם מחדש למלגה בכל שנה אקדמית.

 

 מי זכאים למלגה?

 

למלגת "ממדים ללימודים" זכאים חיילים משוחררים אשר שירתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת "שחרור בכבוד", העומדים בתנאים הבאים:

 • לוחמים ולוחמות - בעלי תעודת "שחרור בכבוד זהב".
 • אוכלוסיות ייחודיות בעלות תעודת "שחרור בכבוד", שעליהם חל אחד מן הקריטריונים הבאים:
 1. זכאי תשמ"ש הורים - מי שבמהלך השירות היו זכאים לתשלומי משפחה להוריהם.
 2. חיילים וחיילות בודדים משוחררים - אשר הוכרו כבודדים עד תום שירותם.
 3. בני ובנות מיעוטים - חיילים משוחררים בני החברה הערבית, הדרוזית, או הצ'רקסית.
 4. עולים ועולות חדשים משוחררים - מי שהוגדרו כעולים חדשים במהלך השירות.
   

זכאים להירשם למלגה:

 • סטודנטים בשנה א', אשר החלו ללמוד בשנת תשפ"ד.
 • סטודנטים בשנה שנייה ואילך.
   

מהו משך הזכאות?


הזכאות למלגת ממדים ללימודי הינה תוך חמש שנים ממועד השחרור משירות החובה. לפי תנאי המלגה, ניתן להתחיל ללמוד עד ליום האחרון של השנה החמישית ממועד השחרור. יש לציין כי לימודים במכינה או בקורסים להשלמת בגרויות או להכנה לפסיכומטרי מאפשרים הארכת הזכאות בשנה נוספת, אולם לא ניתן לקבל עבורם מלגה.
 

כיצד מוענקת המלגה?

 

החל משנת תשפ"ד, המלגה תשולם באופן הדרגתי. מדי שנה, יכולים הסטודנטים להגיש בקשה להחזר עבור הקורסים אשר למדו בפועל באותה שנה, ומקבלים עבורם את הסכום ששילמו, עד לגובה 85% משכר הלימוד האוניברסיטאי לאותה שנה. ההשלמה למימון המלא מתבצעת בשנה האחרונה להשלמת התואר (עד 300%). סטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני שנת תשפ"ד, באפשרותם לבדוק את זכאותם להשלמה ל - 100% באופן מדורג.

 

המלגה מועברת לחשבון הבנק האישי, הסטודנטים מקבלים הודעה על כך לאזור האישי באתר הקרן לחיילים משוחררים.

 

מהם התנאים לקבלת המלגה?


מלגת "ממדים ללימודים" ניתנת עבור שלוש שנות לימודים בלבד.


זאת למעט לימודי הנדסה, לימודי רפואה ותואר באדריכלות, הממומנים עבור 4 שנות לימוד.

 

כמו כן, חיילים משוחררים בעלי תואר ראשון העומדים בכל תנאי הזכאות, יכולים לקבל מימון לתואר שני - עבור שנתיים בלבד.

 

ניתן להגיש בקשות עד חמש שנים מתום השנה שבה משתחררים משירות החובה.
 

מי שחתמו קבע לשנה אחת לפחות - הזכאות מוארכת בתקופה נוספת בהתאם לתקופה שחתמו, עד שנתיים נוספות מן השחרור משירות החובה, וכן בכפוף לכך שבתחילת לימודיהם עדיין יהיו חיילים משוחררים לפי החוק - חמש שנים מסיום שירות החובה.

 

איך נרשמים?


טרם ביצוע ההרשמה, יש להיות רשומים למוסד האקדמי המוכר על ידי המל"ג, או למוסד המעניק לימודי תעודה באמנות המוכר על ידי משרד התרבות.


המלגה אמורה להופיע באזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. במהלך תקופה זו ניתן להעלות את המסמכים הנחוצים להגשת הבקשות.


אם חשבון הבנק שונה מזה שדווח במהלך השירות, יש לעדכן את פרטי החשבון החדש באזור האישי. שינוי זה מועבר לבדיקה, ותוך מספר ימים ניתן להמשיך בתהליך.


לאחר הגשת המועמדות מקבלים הודעה חוזרת באזור האישי, המאשרת את הגשת הבקשה. לאחר קבלת הודעה זו יש להעלות אישור לימודים לנה הנוכחית, וגיליון תשלום שכר הלימוד. בשנה האחרונה לקבלת המלגה, יש להעלות אישורי לימודים וגיליונות תשלומים עבור כל שנות הלימוד שעבורם התקבלה המלגה.
 


האם מדובר במימון מלא ללימודים? מה טיב המלגה?


החל משנת תשפ"ד, מדובר על מימון של עד 100% משכר הלימוד האוניברסיטאי, כפי שנקבע על ידי המל"ג. בשנת תשפ"ד, גובה שכר הלימוד האוניברסיטאי הינו 11,296 שקלים.

 

על אילו מסלולי לימוד תקפה ההטבה? מתאימה ללימודי מקצוע?

 

המלגה מוענקת עבור שלוש שנות לימוד בלבד, לכל המקצועות לתואר ראשון, זאת למעט הנדסה, רפואה ואדריכלות לתואר ראשון, אשר ממומנים עבור 4 שנות לימוד.

 

כמו כן, ניתן לקבל מימון עבור תואר שני למשוחררים בעלי תואר ראשון העומדים בכל התנאים לזכאות למלגה. המימון לתואר שני הוא עבור שנתיים בלבד.
 

התכנית אינה מתאימה ללימודי מקצוע (קורסים ולימודי תעודה), למעט לימודי תעודה בתחום האמנות המתקיימים במוסדות אשר אושרו על ידי משרד התרבות והספורט.

 

המלגה אינה תקפה ללימודים קדם אקדמיים (מכינות).

 

האם ניתן לשלב עם מלגות נוספות?

 

ככלל, ניתן להיעזר במלגות נוספות, יחד עם מלגת ממדים ללימודים.

 

מלגות המוענקות שלא מתקציב המדינה, כלומר שאינן ניתנות ממשרדי ממשלה וגופים מדיניים, אין צורך לדווח על קבלתן ולא מתבצע קיזוז הסכום.


מלגות מתקציב המדינה, המותנות בביצוע התנדבות או בהצטיינות, לא נדרש לדווח על קבלתן ולא מתבצע קיזוז הסכום ממלגת ממדים ללימודים.


מלגות מתקציב המדינה אשר אינן מותנות בביצוע התנדבות או בהצטיינות, אם היקף המלגה שווה לשכר הלימוד ששולם בפועל, לא ניתן לקבל את מלגת ממדים ללימודים.


אם גובה המלגה הנוספת נמוך לשכר הלימוד ששולם בפועל, מתבצעת השלמה עד ליתרת הסכום ששולם בפועל, אולם לא יותר מ – 9,601 שקלים.


סטודנטים הזכאים למלגת ממדים ללימודים, וזוהי שנתם האחרונה לתואר, יכולים להגיש בקשה למלגת ממדים ללימודים ולא למלגת המילואים, כדי לאפשר בחינת הזכאות וקבלת ההשלמה עבור השנים שנלמדו, עד 100% מגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי. סטודנטים שבשנה הבאה עדיין ילמדו לתואר, וניצלו רק 2 מתוך 3 הגשות, יכולים לקבל את מלגת ממדים ללימודים בשנת תשפ"ד ולהגיש את ההגשה האחרונה בשנת תשפ"ה.

 

יש לציין כי סטודנטים הזכאים לשנת לימודים בחינם מטעם המכללה האקדמית תל חי או המכללה האקדמית ספיר, בעקבות המלחמה, אינם זכאים לקבלת מלגת ממדים ללימודים, מכיוון ששתיהן מוענקות מתקציב המדינה.

 

סטודנטים הזכאים למלגת הפריפריה ייעוד 44 או למלגת בני הפריפריה ייעוד 45, יכולים להסתייע גם במלגת ממדים ללימודים. מלגות הפריפריה מועברת לחשבון הפיקדון האישי, ואילו "ממדים ללימודים" מועברת לחשבון הבנק האישי. לכן, סטודנטים הזכאים לשתי המלגות הללו, יכולים להגיש בקשות עבור השנה הראשונה עד 85% לחשבון הבנק, והשלמה ל - 100% (כלומר 15% נוספים) דרך מלגת הפריפריה לחשבון הפיקדון האישי.

 

 

רשימת מלגות: ממדים ללימודים: לימודים ע"ח הצבא
לכל המלגות
מענק למשרתי מילואים במכללת עזריאלי
הגישו מועמדות
סיוע מיוחד לסטודנטים במילואים - אוניברסיטת תל-אביב
הגישו מועמדות
מלגת קיום ללוחמים משוחררים מאוכלוסיות ייחודיות
הגישו מועמדות
מלגת הדסה בקר להשלמת בגרויות
הגישו מועמדות
מלגות משרד התיירות
הגישו מועמדות
מלגה לתושבי הפריפריה
הגישו מועמדות
מלגת חיילים משוחררים לסטודנטים בשערי מדע ומשפט
הגישו מועמדות
מלגות לחיילים משוחררים לנרשמים ללימודים במכללת מנטור
הגישו מועמדות
תכנית משלי - השלמת 12 שנות לימוד
הגישו מועמדות
מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במילואים - אוניברסיטת חיפה
הגישו מועמדות
המכללה האקדמית צפת - מכינה קדם אקדמית במכללה
הגישו מועמדות
קרן הישג - מלגה לחיילים בודדים משוחררים
הגישו מועמדות
מלגה לפסיכומטרי - בית ספר חרשן
הגישו מועמדות
אוניברסיטת בן גוריון - מלגה לסטודנטים מצטיינים בפעילות חברתית
הגישו מועמדות
מלגה ללימודי המכינה האוניברסיטאית חיפה
הגישו מועמדות
הקרן להכוונת חיילים משוחררים - הטבות לחיילים בודדים משוחררים
הגישו מועמדות
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים - מלגה להנדסאים
הגישו מועמדות
הקרן להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון
הגישו מועמדות
מכללת הרצוג - מלגה לחיילים משוחררים
הגישו מועמדות
הנדסאים תל אביב - חיילים משוחררים
הגישו מועמדות
האקדמית תל אביב יפו - לוחמים משוחררים
הגישו מועמדות
מלגה לחיילים משוחררים - הקרן ע"ש בתיה עמיר ז"ל
הגישו מועמדות
תל חי קמפוס קצרין - קהילת הסטודנטים בגולן
הגישו מועמדות
הנדסאים באריאל - מלגה לתואר הנדסאי
הגישו מועמדות
מכללת אורנים - קרן רשי
הגישו מועמדות
קרן גרוס - חונכות במכללת אורנים
הגישו מועמדות
מכללת שנקר- הטבות ללוחמים
הגישו מועמדות
מכון טכנולוגי חולון - קרן ההנצחה עש יוסף וקרוליין גרוס
הגישו מועמדות
מכון טכנולוגי חולון - קרן הישג לחיילים בודדים משוחררים
הגישו מועמדות
אוניברסיטת בר אילן- מלגת הקרן ע"ש ד"ר ניבה וייסבול ז"ל
הגישו מועמדות
סיוע לסטודנטים תושבי רעננה
הגישו מועמדות
מלגות עידוד לחיילים ומשרתי שירות לאומי
הגישו מועמדות
אוניברסיטת בר אילן - קרן וייספלד
הגישו מועמדות
אוניברסיטת חיפה- מלגה לבוגרי יחידות קרביות
הגישו מועמדות
מלגות למצטיינים - אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי)
הגישו מועמדות
קרן גרוס: מלגה לחיילים משוחררים
הגישו מועמדות
הקריה האקדמית אונו - הצטיינות ללוחמים ע"ש תמיר עצאמי ז"ל
הגישו מועמדות
שערי מדע ומשפט - מלגות לימודים
הגישו מועמדות
תכנית המלגות !IMPACT
הגישו מועמדות
קרן הישג לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים במהלך השרות הצבאי
הגישו מועמדות
קרן ההנצחה עש יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים
הגישו מועמדות
שאלות הגולשים מהפורום: ממדים ללימודים: לימודים ע"ח הצבא
כניסה לפורום מלגות
שלומי ברסאנו
מלגת חיילים משוחררים
1033 צפיות
יאיר
מלגות לאפיק מעבר לחיילים בשירות סדיר
322 צפיות
חיים אקסקלוב
מלגה לקורס הכנס לפסיכומטרי
390 צפיות
משי שמר
מלגת משפטים לחיילים משוחררים
374 צפיות
קובי ב'3גלםנטקובי'ג'/ג'/ג/'ג'/ג'/ג'/ג'/ג/'ג'/ג
מילגות ללוחמים לאחר אישור החוק
509 צפיות
עינת
מלגה ללימודי UI UX ועיצוב גרפי
725 צפיות
רון
כפל מלגות ללוחמים משוחררים
538 צפיות
זהבה
מלגות מכינות ייעודית בהדסה
424 צפיות
עמית וסר
הגשת מלגת אלי כהן 2021
2616 צפיות
יעל
מלגות ואפשרויות מימון לחיילים בסדיר
641 צפיות
ג'זון גדג'
מלגות לעולים מצרפת ולוחמים משוחררים
868 צפיות
אלמוג
שנה א חינם לחיילים משוחררים
719 צפיות
דן
מלגת קרן אייסף מיועדת רק לתושבי פריפריה?
966 צפיות
שני סלמן
מלגות לסטודנטים חיילים משוחררים
902 צפיות
דניאל
מלגות לגבר גרוש
1232 צפיות
יעל
קיימות מלגות למכינות קדם אקדמאיות?
744 צפיות
בתאל בן איון
מלגה ללוחמים במשמר הגבול
680 צפיות
שרי מאמו
מלגה למכינה קדם צבאית באור יהודה
763 צפיות
תל שבע
מלגות מתאימות לחיילים משוחררים
986 צפיות
רון
מלגה לכלכלה וניהול באריאל
635 צפיות
נתנאל
מלגת מכינה קדם אקדמית
722 צפיות
הילה כהן
בירור התאמה למלגות לחינוך מיוחד
1052 צפיות
מוריה
מלגות לנשות חיילים קרביים
1068 צפיות
יצחק לוי
מלגות באוניברסיטה הפתוחה ללוחמים בסדיר
915 צפיות
נירה
מלגה לחייל בשירות חובה
3742 צפיות
שאלות הגולשים בנושא
שנה ראשונה חינם - מלגה ללימודי תואר ראשון
מלגות טלדור משרד החינוך
מלגת משרד החינוך - מס' הטלפון
איך לכתוב בקשה למלגה
יצירת קשר טלפוני עם אימפקט
מענה לגבי זכאות מלגת משרד החינוך
מתי מקבלים תשובה לגבי זכאות למלגת משרד חינוך?