תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מנהל ומדיניות ציבורית בקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים

שירות אישי - צור קשר
תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מנהל ומדיניות ציבורית בקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים

תואר שני במנהל עסקים MBA בהתמחות מנהל ומדיניות ציבורית בקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים

 

בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו מתקיימת תכנית MBA עם התמחות מנהל ומדיניות ציבורית. מטרת תכנית זו שיפור סל הכלים בתחומי הליבה של מנהל עסקים. תכנית זו משלבת הקנייה של כלים במגזר הציבורי וכן הקנייה של כלים במגזר העסקי וחיזוק הפרקטיקה הניהולית הרלוונטית לסקטור הציבורי.


במהלך התואר השני במנהל עסקים עם התמחות מנהל ומדיניות ציבורית מעמיקים את יכולות העבודה מול גורמים רגולטוריים ומטמיעים גישות ניהול אסטרטגיות הנחוצות לעבודה עם מחזיקי עניין בהם רשויות וארגונים במגזר הציבורי והשלישי.

 

מה לומדים?


התכנית מקנה ערך למנהלים במגזר הציבורי, המעוניינים לפעול באופן אפקטיבי בסביבה פוליטית ומרובת מחזיקי עניין, שבה יש צורך להכיר לא רק את תחום המדיניות הציבורית הנוגעת לפרופסיה שלהם, אלא להבין גם את הדינמיקה הפוליטית, הפסיכולוגית והקהילתית הנוגעת לאותה מדיניות.


כמו כן, דגש ניהולי זה חייב לשפר את סל המיומנויות בתחומי הליבה של מנהל העסקים כגון מבנה תקציב, מימון וקריאת דוחות רווח והפסד. כלים אלה מוטמעים בתחום השני במנהל עסקים בהתמחות זו, שבה משלבים כלים במגזר העסקי עם חיזוק הפרקטיקה הניהולית הרלוונטית למגזר הציבורי.


כמו כן, מוקנה ערך למנהלים במגזר העסקי, שחשיפתם למתרחש במגזר הציבורי מתרחבת. מגמה זו מביאה לצורך להעמיק את יכולות העבודה מול גורמים רגולטוריים ולהטמיע גישות ניהול אסטרטגיות לעבודה עם ריבוי מחזיקי עניין במגזר הציבורי והשלישי כגון רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. בהתמחות זו שואפים לגשר בין הפערים בפרקטיקה והמושגים בין שני המגזרים.


במהלך התכנית עורכים הסטודנטים פרויקט גמר, שבו מעמיקים את העיסוק במדיניות וכתיבת ניירות מדיניות. מדובר בפרויקט קבוצתי, תהליך זה דורש השגת יעדים המקדמים בעריכת נייר המדיניות.

 

 

כמה זמן לומדים?


משך התכנית חמישה טרימסטרים. בקמפוס ירושלים היא נערכת במתכונת לימודי ערב.

 

נושאי הלימוד


בין הנושאים הנלמדים בהתמחות:

  • כתיבת ניירות מדיניות
  • כלכלה ופסיכולוגיה פוליטית
  • תכנון אסטרטגי במגזר הציבורי
  • קבלת החלטות בתנאי אי ודאות
  • ניהול מדיניות ציבורית במאה העשרים ואחת
  • ועוד

 

סגל


בראש ההתמחות עומד ד"ר שגיא יריב, העוסק בייעוץ פוליטי אסטרטגי ותכנון מדיניות ציבורית בשלטון המקומי ועבור ארגוני ממשל והמגזר השלישי. בין תחומי מחקרו פסיכולוגיה של קבלת החלטות, אסטרטגיה פוליטית ותכנון מדיניות במגזר הציבורי.

 

מהו קהל היעד?


תכנית זו פונה לכלל מגזרי המשק בדגש על אוכלוסיות המעוניינים לרכוש כלים במגזר הציבורי והעסקי.


במגזר הציבורי, תכנית זו יכולה להתאים למנהלים בכירים וזוטרים ולמומחים שביכולתם להשפיע על ממשקים שבין תקצוב, כוח אדם ומדיניות. אותם מנהלים ופקידים יכולים להימצא ברשויות השלטון, תאגיידם ציבוריים וארגונים נוספים במגזר הציבורי.


במגזר העסקי, התכנית מיועדת למנהלים שבפעילותם קיימת אוריינטציה לפעילות הסקטור הציבורי, הדורשת היכרות עם מגזר זה.

 

מהם תנאי הקבלה?


המעוניינים להתקבל למסלול נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:
קבלה ישירה – תואר ראשון בממוצע של 80 ומעלה

 

קבלה משוקללת –

  • תואר ראשון בממוצע 70 – 79 ומעבר ראיון קבלה
  • תואר ראשון ומעבר ראיון קבלה וניסיון ניהולי, מקצועי או תעסוקתי רלוונטי

 

או –
תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל, יש לצרף אישור שקילות מטעם הגוף להערכת תארים ודיפלומות של משרד החינוך, ייבחן כל מקרה לגופו.

 

אילו תעודות מקבלים?


בתום התכנית מוענק תואר שני MBA במנהל עסקים מטעם הקריה האקדמית אונו.

 

 

עוד מסלולי לימוד - הקריה האקדמית אונו - קמפוס ירושלים