תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית עמק יזרעאל

שירות אישי - צור קשר
תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית עמק יזרעאל

תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית - המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 

התואר השני במינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית עמק יזרעאל משלב בין ידע יישומי ואמפירי ומתמקד בפעילות הממשל בקביעת מדיניות, בעיצוב מדיניות, וביישום והערכה שלה, בתחומים מגוונים.


דיסציפלינה זו התפתחה מתוך ענפים שונים ובהם חקר הפוליטיקה, הכלכלה, ומדעי המדינה. היא מתייחסת ליחסי הגומלין שבין יחידים, ארגונים, ורשויות הממשל, ומהווה כלי עבור הממשל להנעה של תהליכים. המדיניות הציבורית משתקפת בפעילויות שונות ובהן קביעת תקנות, הקצאה של משאבים, הטלת מיסים, הקמה של מוסדות למטרת ביצוע משימות ובקרה, ועוד. התואר השני במינהל ומדיניות ציבורית מאפשר לסטודנטים לנתח את דרכי החקיקה והפעולה של הממשל, ולעסוק באמצעים השונים לניתוח של משאבים ציבוריים ולניצולם היעיל והאיכותי.

 

מה לומדים?


מטרת התכנית היא קידום ופיתוח הכישורים שבידי מנהלים והכשרתם כמובילי מדיניות וכמיישמי שינוי בעשייה הציבורית, בעיקר במגזר הציבורי, לרבות בשירות המדינה, בחברות לתועלת הציבורי, בשלטון המקומי, במגזר השלישי, ועוד.


הסטודנטים בתכנית זו רוכשים הבנה רב תחומית של מגוון האתגרים הניצבים בפני מנהלים במגזר הציבורי, הפרטי, והשלישי. הם מפתחים הבנה נרחבת של תהליכים חברתיים, כלכליים, מדיניים, משפטיים, מוניציפליים, וניהוליים אשר נדרשים לקידום ולהובלת מדיניות.


תכנית זו מותאמת במיוחד למנהלים המעוניינים להרחיב את הכשרתם האקדמית, באופן שיסייע להם בהשתלבות בהובלת מדיניות ציבורית. ידע זה מאפשר להם להוות משאב אנושי איכותי, אשר מעורה במתרחש בזירה המקומית והעולמית, ובאפשרותו ליישם מגוון גישות חדשות ליישום של מדיניות ציבורית ולהטמעה של גישות חדשניות. ידע זה יכול לתרום רבות לבניית בסיסי ידע לשיפור רווחתה של האוכלוסייה.

 

 

כמה זמן לומדים?


משך התכנית לתואר שני הוא שנתיים. הלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד במהלך השבוע, התכנית כוללת שני סמסטרים. התכנית מותאמת במיוחד לאנשים עובדים, והיא מאפשרת למנהלים בכירים להמשיך בעבודתם במקביל ללימודיהם.


בסיום שנה א' מבצעים הסטודנטים פרויקט מסכם, ובשנה ב' הם עורכים פרויקט גמר.

 

נושאי לימוד


בין הנושאים הנלמדים במהלך התכנית נכללים:

  • כלכלת ביטחון סוציאלי
  • מדיניות סביבה ואנרגיה
  • כלכלה למדיניות ציבורית
  • תורת המוסר ואיכות השלטון
  • ניתוח והערכת מדיניות ציבורית
  • שיתוף והפקת מדיניות משותפת
  • ועוד

 

סגל


ראשת החוג היא פרופ' חדוה וינרסקי פרץ. תחומי העניין האקדמיים שלה הם התנהגות ארגונית במגזר הציבורי, משברים ארגוניים במגזר הציבורי, מדיניות זקנה בישראל, ועוד.


סגל החוג כולל מרצים וחוקרים מנוסים במגוון ענפי המינהל והמדיניות הציבורית. בין תחומי מחקרם ניתן למנות: שותפויות בין מגזרים; כלכלת בריאות ומדיניות בריאות; רגולציה של תאגידים פרטיים על ידי המינהל הציבורי; צדק מעברי; ועוד.

 

איזו תעודה מקבלים?


התואר המוענק למוסמכי מסלול זה הינו .M.A במנהל ומדיניות ציבורית.


* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

מהן אפשרויות התעסוקה?


לאחר סיום לימודיהם, מוסמכי תכנית זו יכולים להשתלב בתפקידים בכירים ולהוביל מדיניות במסגרות שונות ובהן השלטון המקומי (לרבות מועצות אזוריות, עיריות, ורשויות מקומיות), משרדי ממשלה, חברות ציבוריות, ארגונים אזרחיים וחברתיים, מכוני מחקר ומוסדות אקדמיים, ועוד.

עוד מסלולי לימוד - המכללה האקדמית עמק יזרעאל