תקנון - תנאי שימוש ופרטיות

מטרתו של אתר לימודים בישראל הינה לרכז מידע מקצועי וענייני על מסלולי הלימוד ומוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. באתר ניתן למצוא מידע רב אודות קורסים, תוכניות לימוד, תנאי קבלה, מלגות, התפתחויות רלבנטיות בהשכלה הגבוהה ועוד. כמו כן, אתר לימודים בישראל מפעיל פורומים מקצועיים במסגרתם עונים מומחים ונציגי מוסדות הלימוד לשאלותיהם של הגולשים בחינם.
 

אתר לימודים בישראל הוקם בעבר על ידי הסוכנות היהודית ומנוהל כיום על ידי חברת טרפיקו בע"מ ובאחריותה. כיום אין לסוכנות היהודית כל קשר ו/או אחריות לתכנים באתר ולאתר.

המידע באתר הועיל ל89% מהגולשים.
 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


תנאי שימוש ופרטיות באתר:

 

גולש יקר, השימוש בפורטל ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש במפורטים להלן:
בטרם השימוש בפורטל, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש בפורטל זה לרבות שימוש בשירותי האתר כולל שליחת הודעה אל אתר לימודים בישראל מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש הפורטל.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

1. הפורטל מנוהל ע"י חברת traffico ltd.


אחריות לגבי התכנים

 

 • חברת traffico ltd, מפעילת אתר לימודים בישראל, או כל אדם מטעמם (להלן: "מפעילי הפורטל") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני הפורטל בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים בפורטל. כן לא ישאו מפעילי הפורטל בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
 • השימוש בפורטל ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי הפורטל לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 • למען הסר ספק לסוכנות היהודית קשר ו/או אחריות על התכנים המופיעים באתר.
 • המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש בפורטל.
 • המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ או תחליף לו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילת הפורטל כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.
 • מובהר בזאת, כי מפעילי האתר משתדלים להתעדכן מידי מספר חודשים בדבר שינויים בתוכניות לימודים ו/או קורסים ו/או שיעורים של המוסדות המאוזכרים באתר. בהתאם, מובהר בזאת, כי האתר לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג אשר לטענת הגולש ינבע כתוצאה מאי דיוקים ו/או פערים הקיימים בין המידע המופיע באתר לבין המידע של אותו מוסד ספציפי וכי גולש אשר יסתמך על המידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו.
 • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה בפורטל בעתיד.
 • ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבפורטל הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
 • בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי מוסד לימודים ו/או מסלול לימודים ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם בפורטל כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להמנע מפעולה כזו או אחרת. 
 • מפעילי התאר מפעילים מערכת של מבדק לבחירת לימודים. למען הסר ספק, אין להסתמך על התוצאות אשר יתקבלו לאחר השימוש במערכת. המסתמך על התוצאות עושה זאת על אחריותו בלבד.
   

נזקים ישירים ועקיפים

 

 • בעלי הפורטל ו/או מפעילי הפורטל ו/או כותבי התכנים המתפרסמים בפורטל, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש בפורטל ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.

   

פניה אל מוסדות הלימוד / שירות אישי

 

 • מובהר בזאת כי בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לפורטל. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט, לעיתים כתובת המייל או מספר הטלפון של המשתמש אינם נכונים וכו'.
 • המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להם. ידוע למשתמש שהתקשרות של נציג האתר עימו תלויה ביכולות המערכת לספק השירות, ומכאן שאספקת השירות אינה מובטחת.
 • האחריות בגין השימוש באפשרות פניה אל מוסדות הלימוד לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש, הפונה, בלבד ובשום מקרה לא תהיה על בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.
 • המשתמש, הפונה, מאשר כי בפנייתו באמצעות הפורטל הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי הפורטל ו/או בעלי הפורטל ו/או גורמים אחרים אליהם תועבר הפניה לרבות מוסדות הלימוד שקיבלו את הפניה להתייחסות, חברות מסחריות אחרות המשתפות פעולה עם מפעילי האתר, הכל לכתובת הדאר האלקטרוני שמילא המשתמש, או בטלפון או בדואר.
 • בהזנת פרטים המשתמש מאשר כי הוא מעוניין שנציגי האתר לימודים בישראל ומפעילת האתר ו/או מוסדות הלימוד המפורטים  יחזרו אל המשתמש בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16 ב לחוק הגנת הצרכן וכי המשתמש מעוניין לספק הסכמה לפניות שיווקיות מאת מפעילת האתר בשנה הקרובה. באפשרות המשתמש לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת.
   

שיפוי

 • המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון. 

 

זכויות יוצרים קניין רוחני

 

 • למפעילי הפורטל הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהפורטל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
 • כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בפורטל, בעיצוב הפורטל, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי הפורטל או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.
 • מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
 • אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.


מדיניות פרטיות של אתר לימודים בישראל

 

השימוש בפורטל לרבות שליחת הודעה אל מוסדות הלימוד באמצעות מערכת אוטומטית ו/או מערכת ידנית ו/או דיוור מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של הפורטל. שימושך בפורטל ו/או שימוש בטופס הפניה באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 

 • המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור למפעילי הפורטל לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו, לרבות מייל, מספר טלפון, תחום לימודים מועדף, ממוצע בגרות ואיזור מגורים וכל מידע אחר אשר יסופק ע"יע המשתמש במסגרת פעילותו באתר. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל מפעילי הפורטל ו/או אצל גופים מטעמם. מפעילי הפורטל יהיו רשאים להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מפעילי הפורטל בעצמם או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, יהיו רשאים מפעילי הפורטל לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. מפעילי הפורטל יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים אחרים, ובכללם לחברות המהוות סוכן בלעדי של חלק מממוסדות ההשכלה הגבוהה, אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהן, אולם רק לאותן מטרות שלהן החברה רשאית להשתמש.

  המשתמש מסכים לקבל הודעות מהחברה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS, אפליקציית ווטסאפ, מערכת חיוג אוטומטי וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של מפעילי הפורטל או לשירותים מטעם הפורטל או מי מטעמו. באפשרות המשתמש לחזור מהסמכמתו זו בכל עת בהודעה בהתאם לאמור בחוק. כמו כן, מאשר המשתמש כי הוא מעוניין כי החברה או מי מטעמה יצרו עמו קשר בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן וכי הוא מעוניין לספק הסכמה לפניות שיווקיות מאת החברה או מי מטעמה בהתאם לכך ו/או יטרפיקו בעמ ו/או מוסדות הלימודים הרלוונטיים המפורטים באתר וקיימים במדינת ישראל. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת בהודעה לחברה בהתאם לאמור בחוק.
   

 

 • במסגרת פניה אל מוסדות הלימוד תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו’. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירים מפעילי הפורטל את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. מפעילי הפורטל לא יהיו אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי מפעילי הפורטל ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר לא תחול על צדדים שלישיים אלו.
    
 • מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. מפעילת האתר תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית מפעילת האתר לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור מפעילת האתר כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. מפעילת האתר תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. 
   
 • מפעילת האתר תאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת המייל limudim@traffico.co.il.
   
 • בנוסף לאמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה מפעילת האתר  מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד ו/או מפעילת האתר  בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל מפעילת האתר  טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
   
 • מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.
   

ספאם

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות הפורטל תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

 

 • תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
 • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו’.
 • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.
 • תכנים הפוגעים בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.
 • תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.
 • הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.
 • המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לפורטל.
   

 

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון. 

על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל. 

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.